OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

ATATÜRK’Ü ANLATMAK

 “ATATÜRK”Ü ANLATMAK (*)

 

Hasan Akarsu

 

Yazar Mustafa Aslan, Kilis doğumlu olup Fransız Dili ve Edebiyatı okuyup öğretmenlik yapar. Çok sayıda çocuk yapıtı olan yazarın yeni yapıtı “Atatürk” gençlik romanı olarak ilgiyle okunuyor. Kitap, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin sahiplenişiyle ortaya çıkıyor.

Mustafa Aslan, bu yapıtında, Atatürk’ün doğumundan başlayıp çocukluk, öğrenim, askerlik ve Cumhuriyet yıllarını başarıyla yansıtıp bir dehanın ortaya çıkış öyküsünü anılar ve belgelerle ortaya koyar. Atatürk’ün babası Ali Rıza Bey ile annesi Zübeyde Hanım’ın Mustafa’yı okutmak için çırpınışlarına tanık oluruz. Mustafa’nın Fatma Molla adlı mahalle okuluna ve “sarıklı cübbeli cahil” hocaya tepkisiyle Şemsi Efendi Okulu’na gidişini, oradaki başarısını ilgiyle izleriz. Ali Rıza Bey’in işinde çektiği güçlükler, erken ölümü, Zübeyde Hanım’ın emekleri, Mustafa’yı okuması için Selanik’e Mülkiye Rüştiyesi’ne göndermesi, Mustafa’nın asker okuluna duyduğu ilgi ve Askeri Rüştiye’ye girmesi, Mustafa Kemal adını alması vb akıcı bir dille anlatılır romanda. Manastır Askeri Lisesi yılları, okul arkadaşları ve o yıllarda Mustafa Kemal’in Namık Kemal ile Tevfik Fikret’e duyduğu ilgi, sonra İstanbul’daki Harp Okulu’na girişi, orada gazete çıkarması, sorgulanması, arkadaş toplantılarındaki etkileri, kurmay yüzbaşı olarak göreve atanması başarıyla anlatılır. Mustafa Kemal’in, Ali Fuat Cebesoy’la birlikte Şam’a gidişleri, Şam ve çevresindeki başarıları, Selanik’e gizlice giderek Vatan ve Hürriyet derneğinin şubesini açması, derneğin İttihat ve Terakki Cemiyetine katılmasıyla kendisinin de bu cemiyete girmesi, Abdülhamit’e karşı savaşımları, Hareket Ordusu’yla İstanbul’a gelerek gerici kalkışmayı bastırması (31 Mart Ayaklanması) vb çalışmaları onun gelecekte önemli işler yapacağının kanıtıdır.

Mustafa Kemal, Balkan Savaşı sonrasında İstanbul’a gelir. Sofya’da ateşe olarak görevlendirilir. Osmanlı’nın 1. Dünya Savaşı’na girmesine karşı çıkar. Tekirdağ’da olmayan 19. Tümen Komutanlığına atanır. Tekirdağ’a gelip bu tümeni kurar. 19. Tümen’i Çanakkale Savaşı’na götürür. Conkbayırı’na çıkan İngiliz askerlerine karşı savaşan askerlerine “Size saldırmayı değil, ölmeyi emrediyorum” (s.66) diyerek kararlılığını gösterir ve büyük başarılar elde eder. Daha sonra Kafkasya’da, Doğu Cephesinde yararlılık gösterir. Böbrek rahatsızlığı çeker, Viyana-Kotaj Senatoryumu’nda tedavi görür. İstanbul ile bağını koparmaz. Yıldırım Orduları Komutanı olarak Suriye’ye atanır. Mondros Antlaşması yapılır ve İstanbul’a döner. İşgal güçlerini görüp “Geldikleri gibi giderler!” diyerek kurtuluş için kararlılığını gösterir.

Mustafa Kemal Anadolu’da

Mustafa Kemal bundan sonra Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nı örgütlemek için çalışmalarına başlar. Samsun’a çıkışı, Havza, Amasya, Tokat-Turhal, Sivas, Erzurum yolculukları sırasında yaşadıkları, başarılı çalışmaları ayrıntılarıyla anlatılır. Ankara’ya gelişi, Osmanlı Meclisi’nin dağılışıyla Kurtuluş’u destekleyenlerin Anadolu’ya geçişleri, Ankara’da Millet Meclisi’nin açılması, Ankara’nın başkent olması, Sakarya ve Başkumandanlık Savaşı, Yunan Ordusu’nun yenilip kaçışı, İzmir’in Kurtuluşu, Cumhuriyet’in ilanı ve sonrasında yapılan devrimler, yenilikler sırasıyla anlatılır.

Mustafa Aslan, “Atatürk” yapıtında, Atatürk’ün yaşamöyküsünü gençlerin anlayabileceği biçimde ve belgelerle yansıtır. Derli-toplu bir Atatürk yapıtı ortaya koyarak gelecek kuşakların yararlanması için önemli bir katkıda bulunur.

 

(*) Atatürk-Mustafa Aslan, Gençlik Romanı, Artshop, Ataşehir Belediyesi Kültür Hizmeti, 1. Basım, Ağustos 216, 184 s.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016