OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Asya üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu

Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu

Sencer Divitçioğlu’nun ‘ Asya üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu’ adlı yapıtının yeni basımı Alfa Yayınları tarih dizisinden y20151120_194558ayımlandı.

tartışmalar:atüt mü,  feodalizm mi?

Sencer Divitçioğlu’nun ‘Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu’ adlı yapıtı tartışmalara neden olan kitap. Atüt mü feodaliz mi tartışmalarının odağına oturan önemli bir yapıt olarak görülüyor.

Asya Üretim tarzı (ATÜT) ilk yayımlandığı günlerden bugüne  kadar tartışmaları da beraberinde getirdi.   Divitçioğlu, yapıtın birinci baskısına yazdığı önsözde,  “Günümüz Türk toplumunu anlamaya başlamak için, Osmanlı İmparatorluğu’nun belirli çağına uyguladığımız hipotezin ne derece geçerli olduğunu araştırmak. Bu araştırmanın belirli bir dönem (14. ile 15. yüzyıllar ) ile sınırlı olduğunu önceden söyleyelim,” diyor.

“1853’ten beri Asya üretim tarzı kavramının geçirdiği serüven zikzaklarla doludur, ” (s.115) dedikten sonra Divitçioğlu bu serüveni aktarıyor, okura.

Sencer Divitçioğlu, Bir bilim eri-Ferit Edgü, Sunuş:Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu’nun Literatürdeki Yeri-M. Şükrü Hanioğlu.

  1. Bölüm Asya Üretim Tarzı
  2. Bölüm:Maddeci Diyalektik
  3. Üretim tarzı
  4. Üretim Tarzları ve Evrilme kanunları,
  5. Hakim ve Geçiş Dönemi Üretim tarzları
  6. Toplumsal Kuruluş
  7. Çelişkiler
  8. Fetişizm

“Bütün bu vergi şekillerinden ortaklaşa yan şudur: Her vergi, toprağın mülk sahibi olan devlete, reayanın ödemekle yükümlü olduğu bir artık-üründür. El değiştiren artık-ürün bazen toprağa bağlı bir emek-rant, bazen diferansiyel rant, bazen de angaryada olduğu gibi, artık emek şeklinde ortaya çıkar.” (s.91)

Sencer Divitçioğlu’nun ‘Asya üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu’ adlı yapıtını günümüz Türk toplumunu daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek yapıtlardan birisi olarak çıkıyor karşımıza.

Mustafa ASLAN

——————-

Asya üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu, Sencer Divitçioğlu, Alfa Yayınları’nda I. Basım:Kasım 2015, İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016