OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

AŞK/OLMAYAN

20160216_194354

AŞK/OLMAYAN

Bejan Matur’un duygu yüklü şiirlerinin yer aldığı ‘Aşk/Olmayan’ adlı yapıtı Everest Yayınları tarafından okurlara sunuldu.

Aşk

Başlangıcın kelimesi.

Kalpte kurulan

Ve anlamını

Sonra bulan mucize

Bölündü aramızda.

Ve sen karşı kıyıda kaldın.

Aramızda uzanan nehir

Ve geçitler

Azdı!     (Az, s. 123)

yıldız ve mitoloji

Bejan Matur’un ‘Aşk/Olmayan’ adlı şiir kitabı dört bölümde oluşuyor. Yapıttaki bölümlerin başlıkları şöyle sıralanıyor:Heves,Bekleyiş, Kırgınlık ve Kabulleniş. Şairin her dört bölümde de yer aldığı şiirlerinde kullandığı kimi ortak sözcükler ortaya çıkıyor. En sık kullanılan sdözcüklerin başında “yıldız ” yer alıyor.

Yunan mitolojisindeki Zeus, Artemis ve Apollon ve yıldız … arasındaki serüvenini bilerek bu şiirleri okumak biraz daha anlam zenginliği katmanıza yardımcı olabilir Bejan ‘ın şiirlerine.

Şair ‘Aşk / Olmayan’ adlı yapıtında mitolojinin önemli unsurlarından yıldızı şiirlerine taşıyor.  Onun şiirlerinde yıldızın yorum tek anlama indirgenemeiyor, bence.

çocuk ve ülke

Bejan Matur’un şiirleri arasında izlek olarak ülke ve çocuk/ çocukluk dikkat çekiyor, her  ne kadar öne çıkmasa da. Şair, çocukluk ve ülke izleği arasında bir bağlantı/benzerlik kurulabileceğini düşünüyorum. Ama bu söylediklerimin dışında da anlamlar yüklenemez mi? Elbette herkesin bir çocukluğu ve ülkesi olduğuna göre…

“Aşk bizden öncedir hep,

Birinin geçmişte de bizim olan bakışıdır.

Tüm çocukluk yüzleri

Ve hayalde olmak istediğimizdir aşk.

…                            “(Aşk bizden öncedir, s 132)

Bejan Matur ‘Aşk/Olmayan’ adlı yapıtında yer alan şiilerinde duydu yüklü ve anlam zenginliği olan şiirler sunuyor.

Mustafa ASLAN

————————-

Aşk/Olmayan (Şiir), Bejan Matur, I. Basım:Everest Yayınları, İstanbul, Şubat 2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016