OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

aşkale yolcusu kalmasın-mustafa aslan

 

 

 

 

 

 

 

 AŞKALE YOLCUSU KALMASIN  

 

 

 

Aşkale Yolcusu Kalmasın(*) adından Varlık Vergisi’yle ilgili bir romanmış gibi görünse de bundan çok daha kapsamlıdır. Ahmet Aziz bu yapıtında, ilk romanı Triumvira’da olduğu gibi ülkemizin nazik bir dönemini romanlaştırmış.

 

Yazar, Aşkale Yolcusu Kalmasın’ı tanıklıklarına ve uzun bir araştırmanın sonucunda yazdığı roman tiplerinden, döneme özgü araç gereçleri başarıyla anlatmasından anlaşılmaktadır.  

 

 

 

IRKÇILIĞIN TARİHİ

 

Aşkale  Yolcusu Kalmasın Türkiye’deki ırkçılığın tarihinden bir kesit sunmaktadır. Yazarın romanda anlattığı kadarıyla, II:Paylaşım Savaşı yıllarında yükselişe geçen ırkçılığın bu dönemdeki tarihini vermektedir. Yazar açıkça önemli kişi adları ve zamanın önemli sayılacak yayın organlarının da adını vermektedir.

Rıfat Ilgaz’ın Karartma Geceleri’nde, Yıldız Sertel’in Nazım Hikmet ve Serteller’de belirttikleri gibi sadece azınlıklarla ilgili konuya değinmekle kalmamış, Ahmet Aziz. Ülkedeki bastırılması, yok edilmesi gereken solcuların durumunu biraz da yakından tanıdığı kişilerin yaşamlarından yola çıkarak yazmıştır, Aşkale  Yolcusu Kalmasın’ı.

 

 

AMERİKAN EMPERYALİZMİ

 

II.Paylaşım Savaşı’na girmeyen Türkiye’de Alman hayranlığı yerini savaş sonrasında işaretini de Milli Şef İnönü’nün 19 Mayıs konuşmasıyla verdiği iletide  yeni bir yönelişin izlerini görüyoruz. Bu ilerleyen zamanda Amerika’ya yazarın bir başka deyişle “tarihin yeni efendisi” (s.164)ne  doğru bir yöneliş olduğunu kendini gösterecektir.

 

II. Paylaşım Savaşı sonrası Amerikan emperyalizminin Türkiye’ye girişidir. Bu girişin önündeki engeller temizlenmeye çalışılmıştır. I. Paylaşım Savaşı yıllarını anlattıkları Nikos Kazancakis’in Kardeş Kavgası’nda anlattığı gibi başta Rumlar olmak üzere Türklerle öteki azınlıklar arasında belirli bir çatışma yoktu. Panos Karnezis’in Ruhlar Labirenti adlı yapıtında emperyalistlerin oyununa geldikleri belirtilir. Başta sermaye sahibi azınlıklar Varlık Vergisi kıskacı ile sermayeleri sıfırlandırılmıştır. Dido Sotiriyu’nun Benden Selam Söyle Anadolu’ya adlı yapıtında dikle getirdiği gibi I. Paylaşım Savaşı’ndaki temizleyemedikleri Anadolu’daki sermaye birikimini II.Paylaşım Savaşı yıllarında yok etmeye çalıştıklarını Aşkale Yolcusu Kalmasın’da görüyoruz. Çünkü yeni yaşam biçimi yeni kullanım eşyalarını da gerektirmektedir. İş bununla da kalmıyor, işin kültürel boyutu üzerinde yapıtın başından beri duruyor. AşkaleYolcusu Kalmasın’da yabancı sermayenin (Amerikan) önündeki Türkiye’deki azınlık sermayesini ve yabancı sermayeye karşı olan sosyalistlere karşı sürek avı başlatılıyor. Hatta yapıtta anlatıldığı kadarıyla Tan olayları da bunun bir parçasıdır olarak anlatılıyor.

 

“..Amerikalılar, rüya  aleminin efsane mahluku gibi karşılandılar. Etkilenmemesi mümkün mü? Bu ülke çok hoyrat kullanılmaya başlandı, bir çukurdan kurtuluyor, ötekine düşülüyor. Almanya’nın defteri dürüldü, Amerika sevdası başladı.” (Aşkale Yolcusu Kalmasın, s.178)

 

 

Yazarın Amerikan emperyalizminin Türkiye’ye girişini oldukça canlı vermiş. Missouri Zırhlısı’nın gelişi ve mahyalara Amerika lehine asılan bez pankartlar…

 

“Dolmabahçe Camii’nin minareleri arasına “Welcome Missouri” yazan mahya asılmıştı. Orada da ferdin yapamayacağını devlet yapmıştı.” (Aşkale Yolcusu Kalmasın, s. 170)

 

Ahmet Aziz, Aşkale Yolcusu Kalmasın adlı romanında Almancılıktan Amerikancılığa yönelişi nedenleriyle tanıklıklarıyla okura sunuyor.

 

Aşkale Yolcusu Kalmasın, yeni dönemde Amerikan emperyalizminin önündeki engelleri kaldırma çalışmalarını anlatan bir yapıt, Varlık Vergisi’nden solcu avına kadar anlatılan.

 

 

Kaynaklar:

*Ahmet Aziz, Aşkale Yolcusu Kalmasın, I:Basım:Ekim 2008,Yalçın Yayınları-İstanbul

-Rıfat Ilgaz Karartma Geceleri, Çınar Yayınları, İstanbul

-Yıldız Sertel, Nazım Hikmet ve Serteller, I: Basım:Ocak 2009, Everest Yayınları-İstanbul

-Dido Sotiriyu, Benden Selam Söyle Anadolu’ya, Alan Yayınları-İstanbul

-Nikos Kazancakis, Kardeş Kavgası,  E Yayınları-İstanbul

-Panos Karnezis, Ruhlar Labirenti, Literatür Yayınları-İstanbul

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016