OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Armağan Üzerine Deneme

Armağan Üzerine Deneme

Alfa Yayınları Marcel Mauss’un Armağan Üzerine Deneme (Arkaik Toplumlarda Değiş Tokuşun Biçimi Ve Nedeni) adlı yapıtını okura sundu

“Kökeni muhasebe tekniğine dayanan çıkar kelimesi bile daha yenidir; muhasebe defterlerinde, tahsil edilebilecek gelirlerin karşısına Latince “nterest” yazılırdı. Eski ahlak anlayışlarının içerisinden en Epikürosçu olanlarında, iyilik ve zevk  arayışı vardır ama…” (s.253)

Marcel Mauss’un Armağan Üzerine Deneme (Arkaik Toplumlarda Değiş Tokuşun Biçimi Ve Nedeni) adlı yapıtındaki bölümler ve sözü edilen bölümlerdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

Parasız yükümlülükler etnografyasına doğru, Etnografik bir sosyoloji, Sosyal güvenliği kurmak.

1-Şaşırtıcı bir metin, Metnin oluşumu.

2-Potlaç ve Kula:İki kurum ve yorumları, Yerli kavramlar bilimsel kavramlar haline geldi, İtibar mücadelesi olarak potlaç, Hiyerarşiyi yerleştirmek, Kula’nın çifte dolaşımı ve mutat karşılıklılık, Zaman, borç ve kişisel tahakküm, İki okuma ilkesi, Devir mi ticari işlem mi:İnsanlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Mausçu armağan bir kredi eylemi değildir.

 

3. Şeylerin gücü, Hau:Ruhtan karşılığa, Rehin ve nexum:Kişisel şeyler, Ticari işlem, dua, nezaket:Etkili etkileşimler, Etkileşim ritüelleri ve toplumsal alanlar, Bağlamsal rasyonalite, Paranın rolü,

4. Teork hedeflerin arkasın, Neden  armağan, İktisatçıların etnomerkezciliğine karşı,Hangi hukuk ve menfaat kuralı? İki zorunluluk ve iki menfaat, Hayırseverliğe son vermek, Armağan Üzerine Deneme’nin siyasal kökeni, İşçi bahçeleri:İşten konuta, Çalışmanın yeni bri tanımına doğru, Armağanı sonuca bağlamak için, Armağan Üzerine Deneme’yi okumak.

Giriş

Armağan ve özellikle hediyeleri geri verme zorunluluğu üzerine, Öndeyiş, Program, İzlenen metot, Yükümlülük, armağan ve potlaç.

Birinci Bölüm

Değiş tokuş edilemn armağanlar ve onları geri verme zorunluluğu (Polinezya)

Toplam yükümlülükler, erkeğin mallarına  karşılık kadının mallları (Samoa), Verilen şeyin ruhu (maori), Diğer temalar:Verme zorunluluğu, Alma zorunluluğu, Tespit, İnsanlara verilen hediye ve tanrılara verilen  hediye.

İkinci Bölüm

Bu sistemin genişlemesi cömertlik, şeref, para

Cömertliğin kuralları, Andaman Adaları, Armağan değiş tokuşlarının ilkeleri sebepleri ve yoğunluğu (Melanezya), Diğer toplumları, KUzeybatı Amerika, Şeref ve itibar, Üç zorunlulık:Vermek, almak ve geri vermek, Şeylerin gücü, “Şöhret parası”, İlk sonuç.

Üçüncü Bölüm

Eski hukuk ve eski iktisat sistemlerinde bu ilkelerin izleri

Şahsi hukuk ve eşya hukuku (Kadim Roma Hukuku), Şerh, Diğer Hint-Avrupa hukuk sistemleri, Klasik Hindu hukuku, Armağan teorisi, Cermen Hukuku (Rehin ve armağan), Kelt Hukuku, Çin Hukuku.

Dördüncü Bölüm – Sonuç

Ahlak açısından sonuçlar, İktisadi sosyoloji açısından ve siyasal iktisat açısından sonuçlar, Genel sosyoloji ve ahlak açısından sonuçlar.

 

Marcel Mauss’un Armağan Üzerine Deneme (Arkaik Toplumlarda Değiş Tokuşun Biçimi Ve Nedeni) adlı yapıtında izlerini bugün de gördüğümüz değiş tokuş ve armağan üzerine zevkle okunacak bilgiler sunuyor.

 

 

Mustafa ASLAN

::::::::::::::::::::

Armağan Üzerine Deneme (Arkaik Toplumlarda Değiş Tokuşun Biçimi Ve Nedeni), Marcel Mauss, Çeviri:Nihan Özyıldırım, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Nisan 2018

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016