OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

ANTİKÇAĞDA KİTAP

ANTİKÇAĞDA KİTAP

Horst Blanck’ın Ortaçağ’da Kitap adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu.

“Antik kaynaklarda ismen belirtilen bir başka kütüphane müdürüne rastlamayız. Kütüphane müdüründen başka bir makam sahibi daha vardır:procurator bibliothecarum (kütüphane yöneticisi) ya da a bybliothecis (kütüphanelerden sorumlu kişi).”(s.254)

Horst Blanck’ın Antiçağda Kitap adlı yapıtında yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Birinci Bölüm “Yunan ve Latin Harfleri” adını taşıyor. Birinci bölümdeki konu  başlıkları şöyle sıralanıyor: Yaunan Alfabesi, Etrüsk Alfabesi, Latin Alfabesi, Rakam İmleri.

İkinci Bölüm “Okuma ve Yazma Bilgisi” başlığıyla veriliyor. İkinci bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Yunanlılar, Romalılar, Okul ve Ders.

Üçüncü Bölüm “Antik Yazı Malzemeleri” adını taşıyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Anorganik Yazı Malzemeleri, Organik Yazı Malzemeleri, a)Ahşap, keten, vb. b) Papirüs, c) Deri ve Parşömen,.

Dördüncü Bölüm “Nasıl Okunur, Nasıl Yazılırdı?” başlığını taşıyor. Dördüncü bölümdeki iki konu başlığı şöyle sıralanıyor: Yazma, Okuma.

Beşinci Bölüm “Antik Kitabın Başlıca Biçimleri” adıyla veriliyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Rulo kitap,Kodeks, Rulo Kitap ve Kodeks Arasındaki Rekabet.

Altıncı Bölüm”Resimli Kitaplar” adını taşıyor.

Yedinci Bölüm “Kütüphaneler” adını taşıyor. “Kütüphaneler” adlı yedinci bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Kütüphane ve arşivlerin tanımı,  Eski Yunanistan’daki Kütüphaneler, Roma’daki Kamu Kütüphaneleri,  Roma İmparatorluğunun Kütüphaneleri.

Dokuzuncu Bölüm “Kütüphanelerin İç ve Dış Mimarisi” adıyla veriliyor. Onuncu ve son bölüm ise Kütüphanelerin İşletimi ve İdaresi” adıyla veriliyor.

“Yunan dünyasını Helenistik dönem boyunca yavaş yavaş egemenliği altına alan Romalılar, yani üst tabaka, mağlup Yunanlıların maddi zenginliklerinin yanı sıra edebiyat, bilim ve kültürlerini de giderek daha fazla benimsediler.” (s.37)

Horst Blanck,  Ortaçağ’da Kitap adlı yapıtında kitabın serüvenini çeşitli boyut ve aktörleriyle anlatıyor.

Mustafa ASLAN

::::::::::::::::::::::::::::

Ortaçağ’da Kitap, Horst Blanck Çeviren:Zehra Aksu Yılmazer, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul,  Aralık 2017

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016