OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

ANTİKÇAĞDA ARAŞTIRMA FİKRİNİN DOĞUŞU-HİSTORİA

aabsANTİKÇAĞDA ARAŞTIRMA FİKRİNİN DOĞUŞU-HİSTORİA

Eyüp Çoraklı’nın Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu-Historia adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuluyor.

“MÖ 6 ila 4. yüzyıllar arasında Yunan coğrafyası o çağa değin eşi menendi görülmedik bir hareketlilikle çalkalanmaktadır. Tarihte  bir benzerine yaklaşık iki bin yıl sonra, yani 15 ila 16. yüzyılAvrupa’sında tanık olacağımız söz konusu areketlilik, aslına bakılırsa ne destansı savaşların ve talihsiz yıkımların eseridir ne de günübirlik….” (149)

Eyüp Çoraklı’nın Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu-Historia adlı yapıtında yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

  1. Araştırma Fikrinin Doğuşu adllı bölümde yer alan konular şöyle sıralanıyor:İşitme ile görmeveya doğrudan bilgi ile dolaylı bilgi, Görme ve bilme, Ufkun ötesine bakış, Eleştirel yaklaşımlar, Sonuç II. Herototos’ta Araştırma adlı bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Herodotos’un araştırmalarının mahiyeti, Herodotos’ta araştırma yöntemi, herodotos’un araştırma yöntemine ilişkin çözümlemeler, Arion hikayesi, Nil neden taşar? Kayıp kase. Sonuç. III.Hippokrates’te Araştırma Sorunu adlı bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Akilleştirme çabası, Hekimliğin felsefe-bilim temelleri stüne inşaası, Hippokrates’ta araştırma yöntemi, sonuç.Yapıtın ek bölümlerinde ise yar alan bölümler şunlardır:Temel kavramlar, zaman çizelgesi, Antikçağ metinlerinden alıntılanan pasajlar.    “Görüldüğü üzere historia, kimi zaman çokça araştırma yapma, dış dünya hakkında mümkün olduğunca çok bilgi edinme, doğa ve insan olayları karşısında akla dayalı açıklamalar getirme gayreti olarak övülüp göklere çıkarılsa da, kimi zaman sırf dış dünya hakkındaki bilgilerimizi çoğaltmaktan, başka bir deyişle allamelik veya….” (s.57)                  Logosun keşfi konusunda Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’nın ön yazısıyla sunulan Eyüp Çoraklı’nın Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu-Historia’sı okuru tarihsel bir dönem içinde birincil kaynaklarla ve felsefe bilim  bağlamında bilgilendiriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016