OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

antik yunan’ın kültür tarihi

ANTİK YUNAN’IN KÜLTÜR TARİHİ

Alfa Yayınları Egon Friedell’in Antik Yunan’ın Kültür Tarihi adlı yapıtını tarih dizisinden okura ulaştırıldı. Yapıt İonya Baharı ve Atina’nınDünya Günü adlı iki bölümden oluşuyor.

İONYA BAHARI adı altında verilen birinci bölümde yer alan konu başlıklarını şöyle sıralayabiliriz: Ruh ve çevre, Yunan sahnesi, Dağlar, Adalar, Gemicilik, kuzey ve orta kesimler, Peloponnesos, Boyutların küçüklüğü, Hava sıcaklığı, güneş, su ve hava, Ön plan halkı, Çiçekler, Ağaçlar, Meyveler,Zeytinyağı, Madenler, Sadelik, Av, At, köpek, kedi, Sığır, domuz, koyun, Kümes hayvanları, Balıklar, Kırmız, Yunanlıların doğa duygusu, Yunan dehası, Yunan  Ethos’u, Yunan ölçülülüğü, Yunan bireyciliği, Görüntünün görüntüsü, Yunan harfleri, Yunan biçimleri, Yunancanın teleffuzu, Yunan lehçeleri, Heykeltıraş Homeros, Homeros’suz Homeros, Homeros’un kompozisyonları, Uzman Homeros, Homeros’un dünyası, Hesiodos, Olympos, Yeraltı dünyası, Kahramanlar, Öte dünya, Gizemler, Alametler, Yunan dini, Yunan çağları, Yunanistan’ın Hellenistik dönem sonrası tarihi, Yunan kavimleri,Yunan kolonileri, Kroisos, Monarşinin çöküşü, Drakon, Solon, Yunan parası, Sparta, Lakonizm, Girit, İonya kenti, Tiranlık, Polykrates, Peisistratos, Polis, Kalogathia, Spor, Oğlancılık, Amelelik nefreti, Sütun, Müzik, Arkhilokhos, Alkman, Elegeia, Alkaios ile Sappho, Anakreon, Theognis, Simonides, Aisopos, Pythagoroas, Eleacılar, Diyalektik, Herakleitos, Matematik, Historia, Apenninler Yarımadası, Etrüksler, Roma, Krallar, Eski Romalıların kişiliği, Eski Romalıların yaşamı, Latince, Romalıların dini, Roma kültü, Mecusilik, Zerdüştlüğün etiği, İran, Akhaimenidler, Pers postacılığı, Pers sanatı, Miletos’un düşüşü, Miltiades, Themistokles, Kserkses, Leonidas, Salamis, Dünya tarihindeki olaylar.

ATİNA’NIN DÜNYA GÜNÜ adlı ikinci bölümde yer alan konu başlıkları ise şöyle sıralanıyor: Maske, Gerçek insan, Ülkü, Kızıldereli köyü,Attika Deniz Birliği, Themistokles ve Kimon, Yunanistan’ın batısı, Toplumsal gelişim, Yaşam standartı, Yaşam biçimi, Perikles, Peloponnesos Savaşı, Alkibiades, Atina demokrasisi, Atina devlet bütçesi, Köleler,  Kadınlar, Sykophantes, Platon’un karşı devleti, Katı üslup sanatı, Yunan Tiyatrosu, Koro, Katharsis, Pindaros, Polygnotos, Herodotos, Sophokles,Pheidias, Myron, Polykleitos,Empedokles ve Anaksagoras, Sofistler, Protagoras, Gorgias, Prodikos ve Kritias, Sofizm sonrası, Protagoras, Gorgias,Sokrates  davası, Sokrates’in felsefesi, Demokritos’un atomculuğu, Demokritos’un algılama kuramı, Demokritos’un etiği, Hippokrates, Antik kitap, Thukydides, Euripides, Dionysioslar, Anabasis, Epameinondas, Romalıların Ortaçağı, Keltler, Makedonyalılar, Philippos, Khaironeia,  İskender’in Sırrı, İskender’in ruhu, Hetairokrasi, Pirene, Hitabet sanatı, Aristippos, Kinikler, İdealar, İlk profesör, Aristotelesçi, Akılcılık, Aristotelesçiliğin bilançosu,Aristotelesçi karakterler, Theophrastos ve  karakterler, Theophrastos’un ruhbilimi, Eudoksos, Apelles, Praksiteles, Skopas ile Lysippos, Efekt Sanatı, Dünya Gününün sonu.

Egon Friedell’in Antik Yunan’ın Kültür Tarihi adlı yapıtı kültür dünyasının merak ettiğimiz pek çok soruya yanıt veriyor.

 

Mustafa ASLAN

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Antik Yunan’ın Kültür Tarihi Egon Friedell, Çeviri:Necati Aça, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Ekim 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016