OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Antik Yunan’ın Kısa Tarihi

Antik Yunan’ın Kısa Tarihi

Sarah B. Pomeroy, Stanley, M. Burstein, Walter Donlan, Jennifer Tolbert Roberts ve David Tandy’in  Antik Yunan’ın Kısa Tarihi (Siyaset Toplum Ve Kültür) adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu.

Sarah B. Pomeroy, Stanley, M. Burstein, Walter Donlan, Jennifer Tolbert Roberts ve David Tandy’in  Antik Yunan’ın Kısa Tarihi (Siyaset Toplum Ve Kültür) adlı yapıtı on iki bölümden oluşuyor. On iki bölümdeki konular şöyle sıralanıyor:

  1. Bölüm-Erken Dönem Yunanistan’ı ve Tunç Çağı : Taş Çağlarında Yunanistan, Erken ve Orta Tunç Çağında Yunanistan (MÖ Yak. 3000-1600), Geç Tunç Çağında Yunanistan ve Ege (MÖ Yak. 1600-1200)

2. Bölüm-Yunanistan’ın “Karanlık Çağı” ve Sekizinci Yüzyıl “Rönesansı” (MÖ1200-750/700):Gerileyiş ve Toparlanma (MÖ Yak.1200-900), Canlanma (MÖ Yak. -750), Homeros Toplumu, Karanlık Çağın Sonu (MÖ Yak. 750-700)

3. Bölüm-Arkaik Yunan-Kent Devletinin (Polis) Oluşumu, Kolonizasyon Hareketi, Arkaik Polislerdeki  Ekonomik ve Sosyal Sınıflar, Hesidos:Aşağıdan bir Görünüm,Hoplites Ordusu, Arkaik Çağ Tiranları, Bilim ve Sanat, Hellen Kurumlar, Kentler Arası ilişkiler.

4. Bölüm-Sparta:Karanlık Çağ ve Arkaik Dönem, Sparta Sistemi, Nüfus ve Sparta Ekonomisi, Peloponnesos Birliği, Sparta’da Tarihsel Değişim, Sparta Serabı.

5.Bölüm-Atina’nın Gelişimi ve Pers Savaşları:Tunç Çağından Antik Arkaik Başlarına Kadar Atina, Solon’un Reformları, Persistratos ve Oğulları, Pers’lerin Yükselişi, Yunanlar ve Persler Arasındaki Savaşlar.

6. Bölüm-Yunan Kent Devletleri Arasındaki Mücadeleler Ve Atina Demokrasisinin Gelişimi: r Birliğin Kuruluşu, Atine Ve Sparta’da Yeni Gelişmeler, “Birin(İlan Ememeiş) Peloponnesos Savaşı (M0 460-445), Perikles Ve Atina Demokrasisinin Yükselişi,Edebiyat, Oikos ve Polis,Yunan Ekonomisi.

7. Bölüm-MÖ Beşinci Yüzyılda Eski Yunan Hayatı ve Kültürü: Barışının Ardından Yunanistan, Polisin Fiziksel Alan:5. Yüzyıl Atina’sı, Beşinci Yüzyılda Yunanistan’ın Fikir Hayatı, Beşinci Yüzyılın Tarih ve Tiyatro Eserleri, Yunan Düşüncesi ve Eğitimindeki Akımlar, Barışın Sonu, Savaş İmkanları.

8. Bölüm- Peloponnesos Savaşı: Arkhidamos Savaşı (MÖ 431-421), Komedyanın Yükselişi, Savaşla Barış Arasında, Sicilya Seferi (MÖ 415-413), Ege’de Mücadeleler ve Atina’da oligarşik Darbe (MÖ 413-11).

9.Bölüm-Dördüncü Yüzyıl:Değişen Fikirler, Devam Eden Savaşlar: Atina”da oligarşi:Otuz Tiran, Sokraes’in Yargılanışı (MÖ 399), Dördüncü Yüzyıl:Değişen Fikirler, Devam Eden Savaş, Atina’da Hukuk ve Demokrasi, Dördüncü Yüzyıl Polisi, Stasis, Felsefe ve Polis.

10. Bölüm-II. Philippos ve Makedonya’nın Yükselişi, Daha Evvel Maedonya, Makedon Toplumu ve Krallık, II. Philippos Dönemi, Philippos’un Yunanistan İçin Planları.

11. Bölüm-Büyük İskender: Gücün Pekiştirilmesi, İssostan Mısır’a:Doğu Akdeniz’in Fethi (MÖ 332-331), Perspolis’ten İskenderiye’ye:Asya Kralı (MÖ 331-330),Hindistan’a Giden Yol:İskender Orta Asya’da, Hindistan ve Rüyanın Sonu, Batı’ya Dönüş, İskender’in Başarıları.12. Bölüm- Yeni Dünya : Hellenistik Dönem: Halefiyet Mücadelesi, Perdikkas’ın Naipliği, Tek Gözlü Antigonos’un Üstünlük Dönemi,Yeni Düzenin Doğum Sancıları (MÖ301-276), Hellenistik Dünyanın Polisi, Makedon Krallıkları, Hellenistik Toplum, İskenderiye ve Hellenistik Kültür, Hellenistik Dünyada Toplumsal İlişkiler.

Sarah B. Pomeroy, Stanley, M. Burstein, Walter Donlan, Jennifer Tolbert Roberts ve David Tandy’in Antik Yunan’ın KIsa Tarihi (Siyaset Toplum Ve Kültür) bölgemizi de ilgilendiren önemli bilgiler içeriyor, hem de sıkılmayacağınız bir dille okura sunulan bilgiler yaşadığımız coğrafyanın geçmişi hakkında bizi bilgilendiriyor.

 

Mustafa ASLAN

::::::::::::::::::::::::::::::

Antik Yunan’ın Kısa Tarihi (Siyaset Toplum Ve Kültür), Sarah B. Pomeroy, Stanley, M. Burstein, Walter Donlan, Jennifer Tolbert Roberts, David Tandy, Çeviren:Oğuz Yarlığaş, I.Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Nisan 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016