OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

angelika

IMAG3227
ANGELİKA

Yıldız Ramazanoğlu’nun ‘Angelika’ adlı öykü kitabında dünyanın ve ülkemizin değişik kesimlerinden kadınları ve kadınlara ilişkin sorunları konuk ediyor.

kadınlar

Yıldız Ramazanoğlu Angelika adlı öykü kitabında kadınları anlatıyor ağırlıklı olarak.   Yapıtta At Hikâyesi, Angelika’nın Unutuşu, Alissa Yolu, Müberra’nın Kaydetmesi, Hüküm, Şairle Randevu, Sinemacı Kadınlar adlı yedi öykü yer alıyor.

Yazar hemen her öyküsünde bir kadın kahramanla karşılaştırıyor, bizi. Günlük yaşamın içinden çıkan kahramanların sıradışı öykülerini görüyoruz.  Onun öykülerinde var olma mücadelesi kadınları görüyoruz, hangi din ve ulustan olursa olsunlar. Türk, Arap, Boşnak ya da Angelika gibi Alman.

Kar tanelerinin her birinin bir meleğin kanadında usulca yere indirildiği gecede, yüzlerce yıldır birçok hisli, ince fikirli, fedakar  kadının alçak sesle konuşup dertleştiği bu memlekette, geçmişte nice genç kadınların en zor nakışları işleyerek tülün arkasından dışarı baktıkları, birşey bekledikleri, o şeyin ne olduğunu tam da bilemedikleri böyle bir salonda meleklerin katlinden bahis açılıyordu.” (s.118)

sömürgecilik ve bağımsızlık

Yıldız Ramazanoğlu ‘Angelika ‘ adlı yapıtında yeralan öykülerin çoğunda kimlik sorununa ilişkin değiniler de bulunuyor, yapıta adını veren öykü başta olmak üzere. Ancak  “Hüküm” adlı öyküsünde kimlikten yola çıkarak, kültür emperyalizmi, sömürgecilik ve bağımsızlık konularına da dikkat çekiyor.

Yazarın bir ülkeye yapılan geziye yapılarak aktardığuı izlenim sonucunda okura sundukları oldukça çarpıcı görünümler sergiliyor. Yabancı kültürlerin saldırısı değil istilası altındakalan, açlık ve yoksulluk içindeçırpınan bir sömürge ülke görüyoruz.

“Ortalama  bir Amerikan artistinin yıllık geliri kadar bile bütçesi olmayan bir ülkede dolanıyorduk. Getirdiğimiz aivrisinek tabletlerine rağmen sinekler yemiş bitirmiş bizi.” (s.98)

Yıldız Ramazanoğlu’nun ‘Angelika’ adlı yapıtında yeralan öyküler başta kadın sorunları olmak üzre ülkemizin geçmişine yönelik değinileri de yeralıyor.

Mustafa ASLAN

——————-

Angelika, Yıldız Ramazanoğlu,Kapı Yayınları’nda I. Basım:Mart 2015, İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016