OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

ANADOLU’DA BEKTAŞİLİK

aaallllANADOLU’DA BEKTAŞİLİK

Suraiya Faroqhi’nin XV. Yüzyıl Sonlarından 1826 Yılına Kadar Anadolu’da Bektaşilik’in konusunu irdelediği yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuluyor.

“Bu çalışmada ele alınan dönemde Anadolu köylerindeki yazılı kültür temsilcileri nispeten azdı. Her ne kadar, XVI. yüzyılda Anadolu’nun bazı kırsal bölgelerinde medreseler kurulmuşsa da, medreselerin ezici çoğunluğu şehirlerde bulunmaktaydı.” (s. 206)

Suraiya Faroqhi’nin Anadolu’da Bektaşilik adlı yapıtında yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Giriş.Bektaşi araştırmalarının durumu:Fuad Köprülü tezleri, Osmanlı İmparatorluğunda zaviyelerin gelişimi konusundaki  tarihi çalışmalar, Ortaçağ Anadolusu’nda Din ve edebiyat, Anadolu Halk Dinine ilişkin çalışmalar, Osmanlı tarikatlarıyla ilgili monografik araştırmalar, Amaç ve yöntem, Zaman ve Mekan sınırlaması, Kaynak durumu:Evliya Çelebi Seyahatname’si, Kaynak durumu:Menakıbnameler, kaynak durumu:Osmanlı arşiv belgeleri ve sonuç yerine.

I. Bektaşi tekkelerinin coğrafi dağılımı, II. iktisadi birim olarak Bektaşi tekkesi, III. Bektaşi tekkelerinin toplumsal ilişkileri, IV. Bektaşi tekkelerinin kapatılması, Sonuç ve genel değerlendirme.

“Ortaçağdaki ve yeniçağın başlarındaki Hıristiyan manastırları gibi, Anadolu ve Rumeli’deki derviş tekkelerinin çoğu da geçimlerini kendileri sağlıyordu. Elbette bu, padişah ya da diğer bireylerden gelen bağışlar da olmadığı anlamına gelmiyordu.” (s.93)

Anadolu’da Bektaşilik adlı yapıtında Suraiya Faroqhi’nin XV. Yüzyıl Sonlarından 1826 Yılına Kadar Bektaşilik konusunu önemli kaynaklara dayanarak okura sunuyor.

 

MUSTAFA ASLAN

::::::::::::::::::::::::::::::::

Anadolu’da Bektaşilik -XV. Yüzyıl Sonlarından 1826 Yılına Kadar, Suraiya Faroqhi, Çeviri: Işıl Karaelmas Erdem, I Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Nisan 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016