OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

ana tanrıça’nın izinde

alfa_9786051066813

 

ana tanrıça’nın izinde

Kybele ile ilgili az şey yazılıp çizilmedi.Lyynn E. Roller’ın  ‘Ana Tanrıça’nın İzinde’ (Anadolu Kybele Kültü)  adlı çalışma Anadolu’da bereket tanrıçası olarak bilinen Kybele’nin izini değişik topraklarda sürüyor.

ana tanrıça’nın izini sürmek

Harita ve resimlerle süsleyen yazar Kybele’nin izini sürdüğü kitabı  başlıca dört böümden oluşuyor. Birinci bölüm  Anadolu’da Ana Tanrıçasını taşıyor. Bu başlık altında yer verilen öteki konulardan kimileri şunlardır:Prehistorik Bulgular, Tunç ve erken demir çağları, Phrygia’daki Ana Tanrıça Kültü adlarını taşıyor.

“Son olarak tanrıça Mater / Magna Mater’in karakteriyle ikonografisinin  tanrıçanın tapımının tarihsel olarak doğrulandığı yüzyıllar boyunca önemli ölçüde değiştiğini belirtmeliyiz. M.Ö 5. yüzyıl Atinasının kültünde Meter,  M.S 4. yüzyılda imparator Iulianus’un taptığı yanrıçadan çok farklıydı.” (s.63)

1_1

Yazar ikinci bölümde Ana tanrıça’nın izni sürüyor.Bu bölümde yer alan konu başlıkları ise şöyledir:Erken Kült, Klasik Dönem ve Helenistik Çağ adlarını taşıyor.

Kültten Söylenceye adını taşıyan üçüncü bölümde ise öteki konu başlığı ise Kybele ile Attis Söylencesi adını taşıyor.

“Kybele ile Attis söylencesi” deyişini kullandım, ama antikçağa ait  söylence ve efsanelerin  çoğu gibi,  bu iki karakterin yaşamını anlatan tek bir öykü yoktur.”(s. 279)

1-1_5 (Magna Mater)

 

Dördüncü ve son bölüm Romalı Magne Mater adını taşıyor. Bu bölümün konu başlıkları ise Magna Mater’in Roma’ya gelişi, Cumhuriyet ve Erken İmparatorluk ve Roma Tanrıçası Asya’da adlarını taşıyor.

magna Mater ile geniş bilgi veren yazar Roma’nın dinsel yaşamı üzerindeki etkilerine de değiniyor.

“Magna Mater’in Roma’nın dinsel  yaşamında varlık göstermeye devam ettiğinin en sağlam göstergesi tanriçanın Palatinus tepesindeki kutsal alanıdır.” (s.339)

Lyyn E. Roller’ın ‘Ana Tanrıça’nın İzinde’ adlı yapıtı resim ve haritelerle süslenmiş yapıtta Kybele’nin izi Yunanistan’dan Roma’ya değin tarihsel ve mitolojik kökenlerine inilerek sürülüyor.

 

Mustafa ASLAN

——————————-

Lyyn E. Roller,  Ana Tanrıça’nın İzinde (Anadolu Kybele kültü) , I. Basım :Alfa Yayınları Tarih Dizisi,  Çeviren: Betül Avunç, İstanbul, Eylül 2013

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016