OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

ALİ ŞERİATİ

IMAG4028

ALİ ŞERİATİ

İran İslam devriminin önemli adlarından birisi olan Ali Şeriati ile ilgili Ali Rahmena’nın ‘Ali Şeriati -Bir Müsülüman Ütopistin Siyasi Biyografisi’ adlı Kapı Yayınları arasında Zehra Savan Çevirisiyle okura sunuldu.

İRAN İSLAM DEVRİMİ VE ALİ ŞERİATİ

‘Ali Şeriati -Bir Müsülüman Ütopistin Siyasi Biyografisi’

adlı yapıtında Ali Rahmena Ali Şeriati’yi çocukluğundan ve ailesinden başlayarak okura anlatmaya başlıyor. batı’daki eğitim serüveni ve İran’daki Meşhed Üniversitesinde verdiği dersler ve İrşad…. Yapıt,  Şeriati’nin İslam Devrimi içindeki rolünü derinlikli olarak veriyor.

“Yerleşik aydın topluluğu onu önemsiz görüp reddederken, ulema kurumu Şeriati’nin eleştiri ve imalarına karşı giderek hassaslaşıyordu. Şeriati, İslam adına İran toplumunun iki ana direğine açıkça saldırıyordu. Aşikar eleştirilerinin hedefi müşrik, uysallaştırıcı, gerici ve baskıcı bir İslam’ın bekçileri olarak gördüğü ulema idi.” (s.359)

Ali Rahnema’nın yazdığı Ali Şeriati adlı yapıtta yer alan konu başlıkları ve konular şöyle sıralanıyor:Siyasi ve Dini Sahne, Tudeh Partisi, Kesrevi Eğilimi, Muhammed Taki Şeriati:Baba ve Öğretmen, İslami Hakikatleri Yayma Merkezi, Merkez ve Pertolü Millileştirme Hareketi, Bölünme, Memleleket Ürünü Bir İdeoloji, Çocukluktan yetişkinliğe, Ali’nin ilkokul yılları, Ortaokul, Yetişkin çocuk, Çelişik haletiruhiyeler, Ali ve kitapları, Genç aydın ve siyasi eylemci, İran Halkı Özgürlük Cemiyeti, Siyasi ajitatör,Çeviriler, Mekteb-i Vasıta-i İslam, Horasan, Üniversite yılları, Siyasi hoşnutsuzluk, Yeni kıvılcımlar, dostlar ve öğretmenler, Modern şiirin hamisi, Hapis, evlilik ve mezuniyet, Paris, Gözlem, İçebakış ve intibak,Siyasi canlanma ve radikalleşme (1960-1964), Farklı kalıtım, Yazarlık, İranlı Öğrenciler Dünya Konfederasyonu Kongresi, Geleceğe bakış, Kalem, Sosyopolitik faaliyetler, Ali’nin annesinin ölümü, Ulusal Cephe’nin ötesi, İran-ı Azad, Lozan Kongresi, Paris’te eğitim, Klasik bir eğitim, Gerçek bilgi pınarı, Massignon, Gurvitch, Berque, Fanon, Sartre, Teorik Köprü kurma, İslami alternatif, Yurda dönüş, Selman-ı Pak, Horosan rehberi, Meşhed Üniversitesine başvuru, Mistik mırıltılar, Şeriati’nin sığınağı, Tanrı ihtiyacı, Şeriati’nin irfanı, Mistik tecrübeler, Fenafillah, İrfan ve siyaset, Hayalci zihin, Şeriati, Şem ve Chandel, Chandel ve Chapelle, Şeriati ve Solange, Solange’nin ölümü ve dirilişi, Hayalci zihnin üç hadisesi, Meşhed Üniversitesinde, Jakobenler, Medyum, Kültürel faaliyetlerin hamisi, Sosyal yardım işçisi, Değişiklik:Şeriati ve Celal Al-i Ahmed, Şeiati’nin Meşhed Üniversitesindeki dinleyicileri ve söylemi, İslamşinasi, Aydın sol ve Şeriati, Devrimci sol ve Şeriati, Dini Güç odakları tepki gmösteriyor, Kedi-fare oyunu, Sorgulamalar,Umumi konferansların yasaklanması,  İkinci safha, Hicazi meselesi,Şeriati’nin İrşad’la ilk tanışması, İrşad’a dönüş, İrşad, Huzur bozucu bir putkıran, Tepki, İrşad mücadelesi, Beklenmeyen bir dönüş, Restorasyon, Yeni Gelişen İran gerilla hareketi, Şeriati’nin İrşadı, Ulemanın Şeriati’ye muhalefeti, Mussaddık yanlılarının eleştirileri, Devrimcilerin eleştirileri, Eğitime yönelik konferanslar: Dinlerin tarihi ve hakimiyeti isyan söylemi, Dini yıkım, Siyasi yıkım, Kusursuz Şii hizbi, İrşad:Devrimci arı kovanı, İraşd’ın kapanması, Komite cezaevi, Yeni bir gün, Özgürlük ve karışıklık, Revizyonizm:Tercih mi zorlama mı=? Perde kapanıyor, Rasyonelleşme mi, radikalleşme mi? Hicret ve ölüm.

Ali Rahnema’nın kaleme aldığı ‘Ali Şeriati -Bir Müsülüman Ütopistin Siyasi Biyografisi’ adlı yapıtı, ülkemizdeki düşün n dünyasını da etkileyen ve  İran’ın sayılı düşünürlerinden Ali Şeriarti’nin hakkında merak edeceğiniz pek çok soruya yanıt veriyor.

 

MUSTAFA ASLAN

…………………………………….

Ali Şeriati -Bir Müsülüman Ütopistin Siyasi Biyografisi, Ali Rahmena, Çeviren: Zehra Savan, 2. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Temmuz 2016

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016