OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Abidin Dino-Bütün Yazılar (1938-1994)

Abidin Dino-Bütün Yazılar (1938-1994)

Turgut Çeviker’in yayına hazırladığı Abidin Dino-Bütün Yazılar (1938-1994) adlı yapıt Everest Yayınları arasında okura sunuldu.

Yapıtta Abidin Dino’nun edebiyat, sanat ve politika üzerine kaleme aldığı yazıları yer alıyor.

Birinci bölüm Edebiyat adını taşıyor. Edebiyat adını alan bu bölümdeki yazı başlıkları şöyle sıralanıyor: Bir yıldönümü, Kan kardeşleri, Sait Faik Adalı Abasıyanık (Her sakallıyı baban sanma), Fal, Cingöz Recai’den “Peyami Safa” ya: Açık mektup, Şipşak Tornistan, Kültür açlığı, Sanatkarlara mektup (acele), İş ve sanat, Köy ve sanat, Karacaoğlan-Cehenneme ateş götürmeyi tavsiye eden şair, Türk tiyatrosu nasıl doğacak? Maarif Vekili Hasan Ali Yücel’e açık mektup, “Senfoni” Necip Fazıl’a karşı isyan bayrağını çeken şiirdir! Atatürk’ün vasiyeti, Karar- Sanatın halledilmez bilmecelikten çıkması lazımdır, Yeni neslin iddiası ve davası, Klasisizme dönüş:Hayır klasisizme gidiş:Evet (1), Hümanizme dönüş:Hayır, Hümanizma gidiş:Evet! II Slogan edebiyatı:Hayır! İnkılap edebiyatı:Evet! III, “Küllük Beyannamesi”,Realizme münakaşaları- Bir tenkide dair, Realizm notları, Mayakovski ve 20. Asır, Avdet edebiyatı, Münakaşa, Sanat faaliyetleri, Makine, medeniyet, sanat ve tembellik, Harp ve sanat, Shakespeare  yeni şiir,  Şair lafı,  Halk ve sanatı, Kavga şairi Tevfik Fikret, Gaflet mecmuaları, Gustave Flaubert ve realizm,Harp ve sanata dair, Şiir hakkında, Hamlet I-II, Jurnal edebiyatı, İstanbul Ansiklopedisi, Yeni şair, Mevlana üstüne kutsallık tüccarları, Hapishane mektupları, Jan Valjan’dan Jan Yüjel’e mektup, Bir garipseme, Sabahattin Eyuboğlu, Yaşar Kemal, “Adana Okulu”ndan günümüze, Nazım’ı anma törenine katılan dostlara, “Yaprak”ı çevirirken, Şirler ve İstanbul, Paris’ten mektup, Arif Dino ile aslı yok konuşma, Yüz,  Arif Dino için,  Nazım’ın “Stalin” şiiri, Sait, Oktay Rifat’ın üç dizesi,  (Gelenekten yararlanma),(Nazım üzerine), Yazılmamış bir kitaba başlangıç, Aragon, Aragon’un ardından,  Evrensel bir dram (“Orta Direk”), Tzara ve Nazım,Massignon.

Abidin Dino’nun yazılarının toplandığı yapıtın ikinci bölümü Sanat adını taşıyor. Sanat adlı ikinci bölümdeki yazıların başlıkları şöyle sıralanıyor:Harp esirleri, Resim, ressam, Bir parç saygı, eni bir hafriyat, Bedri Rahmi ve sanat şahsiyeti, İsmail Hakkı Baltacıoğlu’na açık mektup, Stop! Bir açık mektup daha, Atatürk ve Sinan, Ne oldu? Üç film ve bir piyes, Üçboyutlu sinema, Sanat ve politika, Sinan (I-II),  Yaprak yazarlarına mektup, “Yaprak ” yazarlarına ikinci mektup, (Ruhi Su:) Halk türküsü aldı yürüdü, Balaban üzerine, Sanatta kaytarma, Resim üzerine bir tartışma, Soyut- somut üzerine, Gerçek sanatçıya güven, 3×4- Le Corbusier, Festivalden kırıntılar, Sinemada yeni bir aşama, Cannes notları, “Altın Goller” üstüne, Fikret Mualla öldü, Saz ve Ruhi Su üstüne notlar, Nazım Hikmet ve resim, İlhan Berk’in resimleri üstüne bir çalışma varsayımı, Deniz Küstü, Kim bu İlhan Koman, Koman’ın sanat serüveni ölümüyle bitmedi, Selçuk’un çizgisine bakarak söylüyorum, D Grubu üzerine, (mümtaz Çeltik:) Paris’te bir Türk ressamı, Aynı özlemi duyan, iki dargın kardeş, Çernobil için “Çernobalé, (Alev Ebüzziya:) “Bir dokun bin ah dinle kase-i fagfurdan”, Selçuk’un sergisi üstüne Duisbug’lulara mektup, Cesaretli çocuk Behçet Sefa,(Şakir Eczacıbaşı:) İmgeler salgını, Seramik sanatının başkentinde, İlhan Koman üstüne son ehrama anıt, var’la yok arasında Hale Asaf, Mübin Orhon için, Biçimden öte, Bana göre ara, Paris’te bir mezat ya da Fikret Mualla’nın serüveni, Dali’nin iki ölümü, Jak İhmalyan, Mehmet Nazım için, Picasso ile Vallauris’te iki gün, Selçuk Milar’ı görmek yok artık, “Üç Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemi” :Yılmaz Güney.

Üçüncü bölümü Siyasi Yazılar oluşturuyor. Bu bölümdeki yaz başlıkları şöyle sıralanıyor:Atatürk:Gelirken-giderken İstanbul-Ankara yolunda, 1940, Sual-mesaj mektup, Kehanet, Çok uzaktan havadisler, 14 Haziran 1940 Paris, Emperyalizme dair, İstiklal Harbi’nin Prensipleri, Işıklara veda, Kiev, Führer’in sinirleri, Lili Marlen, Fedai, Noel Günü, Sadi Tek ve Muammer’e mektup, Görüntü, Savaşta imece, Can alıcı nokta, İmece çıkarı, Ayrıntı çabası, Sorumluluk, Sahibini bekleyen devle, Türkiye’de tarımsal “reform” olanakları I-II-III, Huzur tehlikesi, Sakim, Bir ilke sorunu, Realistler-romantikler, Tırmanma, Yanılıyorsunuz Bay Schlesinger, Yarı kalmış bir portre denemesi:Amerikalı, Kıbrıs sorunu emperyalizmle hesaplaşma sorunudur, Yine Kıbrıs sorunu, Kıbrıs Türkleri kurtarılabilir, Kıbrıs’ın hesabı Amerika’dan sorulur, Türkiye açısından Lenin bir canavar mı?Devrimci eğitim imecesi, Paris notları, Niçin tıp? Paris’ten kısa bir mektup, Mimoğlu ile (Şevki) Akşit’e birkaç söz, Tarihi Ke San Zaferi, Pırag’a gelince, Barış ve Milli Kültür Üstüne, Küba’da bir dünya rekoru kırılıyor, Kişi tapmasız büyüklük, Geleceğe dönük köy-kent enstitüleri, Özgürlüğe tabanca çekiyorlar! Asya özentisi, Uğur Mumcu’ya ağıt, Yayına hazırlayanın notları (Turgut Çeviker).

Değerli ressamımız Abidin Dino’nun yazıları güncelliğini korumakla birlikte bir dönemi aydınlatıyor ve bugünü anlamamız için de ip uçları veriyor.

 

Mustafa ASLAN

:::::::::::::::::::::::::::::

 

 Abidin Dino-Bütün Yazılar (1938-1994), Yayına Hazırlayan: Turgut Çeviker, Genişletilmiş 2. Basım:Everest Yayınları, İstanbul, Mart 2018

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016