OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

mustafa aslan’ın çocuk kitaplarına toplu bakış-h. hüseyin yalvaç

MUSTAFA ASLAN’IN ÇOCUK KİTAPLARINA TOPLU BİR BAKIŞ
                                                                  H.Hüseyin Yalvaç

İnsanın, insanlaşma sürecinde kitapların önemini yeniden belirtmenin bir anlamı yok desek de, vurgulamanın gerekli olduğuna inanıyorum. Özellikle çocuklar için yazılan kitapların çok ciddi olarak kurgulanması ve onların olgunlaşma dönemlerine daha sağlıklı girmeleri için, sanatsal değerleriyle birlikte iletilerinin de çağa uygunluğu ve ilericiliği ayrı bir önem taşımalıdır. Bunun yaşama geçirilebilmesi içinde, kendi toprağından ve tarihinden beslenmesi, ayrıca dünya kültürünün insanlığa yararlı değerlerinden de yararlanması gerekmektedir.
Öykücü Mustafa Aslan’ın çocuklara yönelik yirmiyi aşkın kitabında üç ana çizgi dikkat çekmektedir. Birinci çizgiyi öğreticilik olarak belirtebiliriz. Bu ana izlektir. Bu ana izlek durağan bir anlatımla değil, yerel, ulusal ve evrensel kimlikleri içeren devingen, günün koşullarıyla örtüşen bir anlatımla verilmektedir. Diğer iki çizgi bu ana izleğin tamamlayıcılarıdır. İkinci çizgimiz, gelişen teknolojiden yararlanarak bilimselliği sevdirerek çocuklara aktarmak yöntemidir. Bu bilimsellik çok karmaşık bir şekilde değil, bilgisayar, uzay, çağdaş oyuncaklar gibi aracılarla çocuklara ulaştırılmaktadır. Üçüncü çizgi ise, bulunduğu, yetiştiği koşulları ve bugünlere gelmemize emek verenleri yani kendi kimliğini kavratmaktır.
Mustafa Aslan’ın çocuk kitaplarını ayrıca anlatıları açısından da üçlü bir sınıflandırmaya sokabiliriz. Bu sınıflandırma Teknik, Doğa, Tarih ve Mitoloji olarak belirlenebilir. Ancak bu ayrım kesin çizgilerle yapılmamalıdır. Çünkü sanatsal bir çalışmanın içine akış sürecinde her üç konu da girebilir. Bu sınıflandırmayı kitapların içeriklerindeki ağırlıklı noktalara göre yapmayı gerekli gördüm.   Örneklersek: “Maviş ile Şaşkın Robot”, “Uzaylılar Kırmızı Bisikleti Kaçırdı”“Robot Köpek Bibo” gibi kitapları, tekniği, bilimi iletileyen kitaplar olarak gösterebiliriz. “Kına Çiçeği” ve “Domates Kral” gibileri de doğayı öğreten kitaplar olarak vurgulayabiliriz. Tarih konusuna gelince, “Yunus Emre”, “Nasrettin Hoca’nın Uzay Serüveni”(teknikle birlikte), “Pir Sultanca”, “Süper Maviş ile Pamuk Prenses” (teknikle birlikte), “Keloğlan İnternette”(teknikle birlikte), “Pinokyo İstanbul’da” adlı kitapları sıralanabilinir.
Yazarın öğretmen ve baba kimliği, çocukların meraklarının, isteklerinin, öğrenme eğilimlerinin tespitinde çok çok önemlidir. Gözlem ve değerlendirmelerinden yola çıkarak, somutladığı konuları, yaşlara uygun şekilde dilin olanaklarını kullanarak kitaba dönüştürmektedir. Bu eylem biçimi, doğal olarak yazılanları çocukların severek okumasını sağlamaktadır. Kısa tümceler ve kıvrak bir dil kullanımı, kitapların daha bir akıcı ve anlaşılır olması demektir.
Mustafa Aslan, çocuk kitaplarında izlediği yerelden evrensele uzanan çizgi, çocukların yaşamı bütünsellikle kavramalarını sağladığı gibi, insanlaşma süreçlerinin de sağlam adımlarla gelişmesini ortaya koyuyor. Çocuk, kendisiyle örtüşen bir kitabı/konuyu hemen benimser. Bu benimseme, iletinin algılanması ve süreç içerisinde, bu algılamanın ana bir anlayışa dönüşme demektir. Aslan’ın kitaplarına baktığımızda, yazarın bu bilinçli çizgisini hemen görebiliriz.
            Sonuç olarak; Mustafa Aslan, ana izleği olan öğreticiliği, bildiğimiz klasik anlatı tekniğiyle değil, çocukların isteklerini dikkate alarak hem dilsel hem de yazınsal görselliği çoğaltarak vermektedir. Geniş bir yelpazede ürünler veren yazarın, bu bütünlükçü yaklaşımı onun yazdıklarının hem okunur hem de kalıcı olmasını sağladığı gibi, gözlemlerinin her ürün sonrası daha bir derinleştiğini göstermektedir. Her kitabının özgün olmasının nedeni burada yatmaktadır. Bu özgünlük, okurlarının/çocukların konularla hemen bütünleşmesinden bellidir.
Verdiği ürünlerle çocuk edebiyatımızın şimdiden iyi adlarından biridir diyebiliriz, Mustafa Aslan için.

EVRENSEL-Ağustos 2007

Updated: 20 Eylül 2011 — 19:10

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016