OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Aylar: Mart 2016

YENİ YAYINLAR (NİSAN 2016)

                      Rabelais ve ortaçağ-rönesans halk kültürü mihail bahtin, alfa yayınları               Romantik Bir Viyana yazı, Adalet Ağaoğlu, Everest Yayınları                 Mario Levi, Bir Cümlelik Aşklar, Everest yayınları           […]

DURU TARİH

DURU TARİH Necdet Sakaoğlu’nun çevirerek Türk okurunun  hizmetine sunduğu Bostanzade Yahya’nın ‘Duru Tarih’ adını taşıyan yapıtı Alfa Yayınları tarih dizisinden yeni basımını yaptı. Necdet Sakaoğlu ‘Duru Tarih’ adlı yapıtın okura ulaştırılması sürecini 1960 yılında mezattan alınışıyla başlıyor. “Alparslan şafi mezhebinden ve düzgün ahlaklıydı. Veziri Nizamülmülk, yüksek düşünceli, bilgili aydın, uyanık, tedbirli, adaletsever bir devlet adamıydı. […]

LOŞ AYNA

LOŞ AYNA Erhan Bener’in ‘Loş Ayna’ adlı yapıtı yeni basımını Everest Yayınları arasında yaptı. PSİKOLOJİ VE POLİSİYE Selim İleri’nin sevdiği romanlar arasında saydığı ‘Loş Ayna’ psikolojik ve polisiye özellikleri ağır basan bir roman olarak çıkıyor karşımıza. Elbette polisiye özelliklerini salt bir cinayet işlenmesine bağlamıyoruz, romanda. Cinayet öncesi ve sonrasıyla okuru içine çektiği ve kurguladığı olay […]

TARİH BOYUNCA İSLAM MEZHEPLERİ VE ŞİİLİK

TARİH BOYUNCA İSLAM MEZHEPLERİ VE ŞİİLİK Abdülbaki Gölpınarlı’nın ‘Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik’ adlı yapıtı  yeni basımını Kapı Yayınları arasında yaptı. ‘ Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik’ adlı yapıtında Gölpınarlı  aşağıdaki konulara yer veriyor: Birinci bölüm:Şia Sözünün anlamı, Mezhep, Şia kimdir?, Hadis yasağı, Mezheplerin zuhuru, Ehl-i Beyt tarafını tutanlar, Ümmetin ayrılığı, Ali (A.M) ve […]

MAİ VE SİYAH

MAİ VE SİYAH Halit Ziya Uşaklıgil’in ‘Mai ve Siyah ‘ adlı yapıtı tam ve özgün metin olarak Everest Yayınları tarafından okura sunuldu. BABIALİ’DEN iKİTELLİ’YE Halid Zaiya Uşaklıgil bir aşk ekseninde Babıali basın yayın organlarındaki çalışanlarının sorunlarını dile getiriyor. Gerçekçi bir dille olayların anlatıldığı yapıtta yiten ve tuttunmaya çalışan Babıali çalışnalarının , özellikle de yazarların durumunu […]

OkulBil TV © 2016