OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Aylar: Şubat 2016

DİVAN ŞİİRİNDE AHENK UNSURLARI

DİVAN ŞİİRİNDE AHENK UNSURLARI Muhsin Macit’in ‘Divan Şiirinde Ahenk Unsurları’  adlı yapıtı Kapı Yayınları arasında okura ulaştırıldı. “Başlangıçta söz tekrarlarına ve santlarına daha fazla yer vererek şiirde ahengi sağlayan divan şairlerinin daha sonraki dönemlerde ses tekrarlarına itibar ettikleri görülür. Şeyhi, Ahmed paşa ve Necati’nin söz tekrarlarına ve sanatlarına düşkünlükleri Beki ve Nef’i de yerini…” (s.98)

TUNA GÜZELLEMESİ

TUNA GÜZELLEMESİ Haluk Dursun’un ‘Tuna Güzellemesi’ adlı yapıtı Kapı Yayınları arasında yeni basımıyla okurla buluştu. Haluk Dursun’un ‘Tuna Güzellemesi’ adlı yapıtı birkaç bölümden oluşuyor. Bu bölümlerin ilkinde Haluk Dursun’un gözünden Tuna bölümü yer alıyor. Yazarın izlenimleri ve birikimleriyle birlikte fotoğraflarla da konu pekiştiriliyor.İkinci bölümde Tuna üzerine yazılar yer alıyor. Öteki bölümleri ise Tuna üzerine yazılan […]

NURİ DEMİRAĞ’IN ROMANI

NURİ DEMİRAĞ’IN ROMANI Sivas Divriği’de başlayan bir yaşamın bir ülke ekonomisine katkısını anlatıyor bir yönüyle  Muhittin Şimşek, başka bir yönüyle de bir başarı öyküsü sunuyor ‘Bir Öncünün Romanı Nuri Demirağ’ adlı yapıtında. Yapıt Alfa Yayınları aracılığıyla okura sunuldu. BÜYÜK PROJELER VE… Muhittin Şimşek’in ‘Bir Öncünün Romanı Nuri Demirağ’ adlı yapıtında ülkenin kalkınması ve gelişmesi için çabalayan […]

OkulBil TV © 2016