OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Aylar: Ekim 2015

şiir yaşantısı

Şiir Yaşantısı Şiir Yaşantısı’ Melih Cevdet Anday’ın 100 yaşında Everest Yayınları’nca Yalçın Armağan’ın Yayına Hazırladığı şiir yazılarından oluşan bir yapıt. yahya kemal ve nazım hikmet Melih Cevdet Anday’ın şiir yazılarının oluştuğu ‘Şiir Yaşantısı’ adlı yapıtta şiirimizin iki önemli adı karşımıza çıkıyor:Nazım Hikmet ve Yahya Kemal Beyatlı. Anday, şiire, şiir kaygusu ile gelmiş sayılı ozanlar arasında gördüğü […]

saatler, ruhlar ve kediler

saatler, ruhlar ve kediler Beşir Ayvazoğlu’nun ‘Saatler, Ruhlar ve Kediler’ adlı deneme kitabı Kapı yayınları arasında okurla buluşturuldu. Dört bölümden oluşan  yapıt sanata ilişkin yazılardan oluşuyor. konular Dört bölümden oluşan ‘Saatler, Ruhlar ve Kediler’  adlı yapıtta yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:I. Bölüm “SAATLERİ AYARLAMAK” adını taşıyan birinci bölümde yer alan konu başlıkları şunlardır: ‘Huu […]

muhammedi şuur ve ahlak

muhammedi şuur ve ahlak Ahmet Turgut’un ‘Muhammedi Şuur ve Ahlak’ adlı yapıtı Kapı  Yayınları arasında okura sunuldu. “Görüleceği üzre zikredilen beş Esma-ı Hüsnada da yaratıma konu edilen iradeli veya iradesiz mahlukat mutlak yokluktan varlığa çıkarılmaz. Var olanların başkaca şeylerden dönüştürülmesi ve bir süreç izlenmesiyle yaratılırlar. Şüphesiz ki, bu süreçlerin her bir anı “O her dem […]

politikanın kürtçesi

POLİTİKANIN KÜRTÇESİ Nuri Fırat’ın ‘Politikanın Kürtçesi’ adlı yapıtı Everest Yayınları arasında okura sunuldu. Yazar, dünden bugüne Kürtçenin serüvenini olaylara ve kişilere dayalı olarak sunuyor, yapıtında. “Xani’nin kurduğu dil ve politik statü (devlet ilişkisinin yüzyıllar sonra Kürt milliyetçileri tarafından savunulması, dil ve ulusal kimlik arasında doğrudan bağ bulunduğu iddiasını taşıyan romantik Alman milliyetçiliğinin bir türevi olarak […]

filmler hayatımızı nasıl etkiler?

filmler hayatımızı nasıl etkiler? David Thomson’ın ‘Filmler Hayatımızı Nasıl Etkiler?’ adlı yapıtı Alfa Yayınları Sinema Dizisi’nden Ayşecan Ay çevirisiyle okurla buluşturuldu. “Şiddet ve korkunun modası teknolojinin modası kadar hızlı geçer. Fakat sinemada önlerinde çok az şeyin durmasına izin verilir ve biz bazen onların ittifak içinde olduğunu hissederiz. Eğer yeni bir teknoloji keşfedilirse onu tanıtmak için […]

OkulBil TV © 2016