OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Aylar: Ağustos 2015

islam ve naziler

İSLAM VE NAZİLER David Motadel’in İslam ve Naziler’ adlı yapıtı Alfa Yayınları tarih serisinden okurla buluştu. Yapıtta üç kısım sekiz bölüm yer alıyor. Birinci kısmın başlığı ‘Temeller’ adını taşıyor. Birinci kısım iki bölümden oluşuyor. ” Kökenler ” adı verilen birinci bölümde yeralan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Emperyal İslam siyaseti, I. Dünya Savaşı’nda Müslüman seferberliği, İki savaş arası […]

Hawaii Öyküleri

Hawaii Öyküleri Jack London’un 1912’de yayımlanan ve altı  öyküsünün yer aldığı ‘Hawaii Öyküleri’ adlı yapıtı Alfa Yayınları’nın “Pasifik Öyküleri” serisinin üçüncü kitabı olarak sunuldu. emekçiler Jack London tarihsel sürece ışık tuttan öyküler sunuyor, ‘Hawaii Öyküleri ‘ adlı yapıtında. Öykülerin hemen hepsinde topraklarını yitiren insanların öyküsü verilmekle kalmıyor. plantasyonlarda çalışan yerlilerin ve Çinli işçilerin ücretlerinin düşüklüğü […]

Ölü Bir Kelebek

Ölü Bir Kelebek Selim İleri’nin tarihimizin önemli kadın kahramanlarını anlattığı ‘Ölü Bir Kelebek’ adlı toplu oyunlarının bulunduğu yapıt Everest Yayınları arasında okura sunuldu. Selim İleri’nin yeni basımı yapılan yapıtında üç tiyatro oyununa yer veriliyor: Cahide/Ölüm ve Elmas, Allahaısmarladı Cumhuriyet, Mihri Müşfik:Ölü Bir Kelebek. Yapıtın son bölümünde Selim İleri’nin Mihri Müşfik’le ilgili  Oyundan Sonra adlı yazısı yer […]

Sancı Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi 4.Sayısı Okurla Buluştu

Sancı Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi 4.Sayısı Dosya Konusu:‘’ Sanat ve Edebiyat Dünyasının Karyaditleri’’ Sancı Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi 4.sayısı okurla buluştu. Dergi bu ay dosya kousu olarak, ‘’Sanat ve Edebiyat Dünyasının Karyatidleri’’ seçti. Yaşamın her alanında olduğu gibi sanat ve edebiyat alanında da kadının görmezden gelinen kimliğini ve emeğini belirginleştirmeyi hedefleyen Sancı Dergisi bu […]

Zaman Döngüleri

Zaman Döngüleri Roger Penrose’un evreni yöneten kuralları anlamamıza yardımcı olabilecek ‘Zaman Döngüleri (Kuantum Evreninin Olağanüstü Macerası) ‘ adlı yapıtı Kerem Cankoçak ve  Murat Metehan Türkoğlu ortak çevirisiyle okura sunuldu. “Evren bariz bir şekilde son aşamasına girdiğinde – belki debu dönemi ‘çok sıkıcı çağ’ olarak da adlandırabiliriz – ilgimizi yoğun bir şekilde çekecek hiçbir şey olmayacak. […]

Damla Damla Günler-2

Damla Damla Günler II Adalet Ağaoğlu anılarının ikinci bölümünü oluışturan ‘Damla Damla Anılar II’ adıyla Everest Yayınları arasında okura sundu. Ağaoğlu yapıtında yakın tarihimizde yer alan siyasi cinayetlerle ilgili duygularını okurla paylaşmanın yanındasanat/edebiyat dünyamızın önemli adlarıyla ilgili değerlendirmeleri de yer alıyor. siyasi cinayetler ‘Damla Damla Günler’ adlı yapıtındaki günlüklerinde yakın tarihimizdeki 12 Eylül darbesine doğru […]

Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı-6

Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı-6 Alfa Yayınları Mehmet Fuat Köprülü’nün Türk edebiyatının önemli konularını içeren “Edebiyat Araştırmaları II” alt başlığıyla  külliyatın altıncı kitabı olarak yayımladı. Azeri-Farsça lehçesi, Azeri  Türk lehçesi, İran ve Kuzey Azerbaycan’da Türkçe, Etnik amiller:İstila ve iskanlar, Tarihi amiller, Azeri edebiyatının tekamülü:İlhanlılar ve Celayirler devri, karakoyunlular ve Akkoyunlular devri, Safeviler Devri, Avşarlar, Zendler ve […]

OkulBil TV © 2016