OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Aylar: Nisan 2015

önce kadınlar ve çocuklar

ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR Gill Paul’un ‘Önc Kadınlar ve Çocuklar ‘ adlı yapıtı birçok sanat yapıtına konu olmuş ve konu olduğu sanat yapıtlarını çok satar yapan Titanic gemi kazası anlatılıyor. titanic’i nasıl bilirsiniz? Titanic gemi kazasının anlatıldığı ‘Önce Kadınlar ve Çocuklar’ adlı yapıt olayları gemide çalışan Reg adlı birinin üzerinden anlatıyor. Bu yönüyle gemide olan […]

müzakere

MÜZAKERE Banu Gökcül’ün ‘Stratejik İlişki Kurma Müzakere’  adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında okurla buluştu. konu başlıklarından Banu Gökcül’ün ‘Stratejik İlişki Kurma Müzakere’ adlı kitabında yer alan kimi konu başlıklarını şöyle sıralayabiliriz: I. Bölüm “Konuya başlarken” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konuları şöyle sıralayabiliriz: A. Müzakere nedir? Müzakere yalnızca ikna etmek değildir, Müzakere uzlaşmak değildir, […]

topluluk

TOPLULUK Gerard Delanty’nin ‘Bir Kavramın Anatomisi Topluluk’ adlı yapıtı Everest Yayınları arasında okurla buluştu. Delanty, yapıtında topluluk kavramını çeşitli yönleriyle ele alıyor. Gerard Delanty’nin ‘Bir Kavramın Anatomisi Topluluk’ adlı kitabında yeralan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: 1 Düşünce olarak topluluk-Kayboluş ve yeniden diriliş, Şehir devleti “polis” ve “kozmos” arasındaki topluluk, Modernleşme ve topluluğun kaybolması, Topluluk yeniden […]

hikaye peşinde koşan padişah

HİKAYE PEŞİNDE KOŞAN PADİŞAH Kapı Yayınları arasında doksan aradan sonra ilk kez tam metin olarak yayımlanan, ‘Hikaye Peşinde Koşan Padişah’ iç içe geçmiş, birbirini izleyen ve birbiriyle ilintili hikayelerden oluşuyor. Bibiriyle ilntili olması yönüyle tek bir öyküden de oluşuyor denebilir. 13. yüzyılda BasraPadişahı Hatem-i Tai’nin (Hatem) kendisine anlatılan birinin gerçekte olup olmadığını öğrenmek için yaptığı […]

On Üçüncü Kabile

ON ÜÇÜNCÜ KABİLE Athur Koestler’in tarihte Hazarlar olarak anılan ve bu adla bir imparatorluk kurmuş olan Hazar Türklerini anlatan ‘On Üçüncü Kabile’ adlı yapıt Alfa Yayınları Tarih Dizisinden okurlara sunuldu. yahudi türkler ‘On Üçüncü Kabile’ adlı yapıtında Hazar Türklerinin nasıl Yahudi dinini kabullendiklerini anlatıyor. Yazar, Hazar Türklerinin  İbrani dinini niçin seçtiklerini tarihsel nedenleriyle açıklıyor. Hazar […]

mentalist

MENTALİST Kemal Cömertoğlu’nun  ‘Mentalist’ adlıayapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu. ‘Mentalist’ adlı kitapta zevkle izlediğim çoğu gösterilerin nasıl yapıldığını anlatıyor. Mentalist Mentalizm illüzyon sanatının bir kolu olarak kabul ediliyor. Mentalizm illüzyona ve yönlendirmeye bağlı olarak ikiye ayrılıyor. Kemal Cömertoğlu’nun  ‘Mentalist’ adlı kitabında yeralan konulardan kimileri şöyle sıralanıyor:Seyircinin çizim veya yazısını, kağıdı gizlice değiştirerek elde etme […]

Yunus Emre

YUNUS EMRE Abdülbaki Gölpınarlı Kitaplığının ‘Yunus Emre’ adlı yapıtı Kapı Yayınları arasında okura sunuldu. kitaba dair Abdülbaki Gölpınarlı ‘Yunus Emre’ adlı yapıtında yer alan bölümleri çöyle sıralayabiliriz.  Hayatı ve sanatı, Yaşadığı devir,  Yunus Destanı, Dünya-ahiret, Alem bu işte, Hakk’a dönüş, Erenler, Hayat ve telvin, Geçici aşktan gerçek aşka,  Ölümden kurtuluş, Şeriat – hakikat, İlim – […]

OkulBil TV © 2016