OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Aylar: Ekim 2014

ağaç diken adam

  ağaç diken adam Jean Giono’nun ‘Ağaç Diken Adam’ adlı öykü kitabı ağaçve ağaçlandırmanın önemini anlatan doğa dostu yapıtı Everest Yayınları arasında okura ulaştırıldı. insan değiştirir Jean Giono’nun ‘Ağaç Diken Adam’ adlı yapıtı ağaç ve ağaçlandırmanın insan yaşamı için önemini vermekle kalmıyor, insanın değiştirici yönü üzerinde de duruyor. Yapıtta insan istediği takdirde zaman içinde büyük […]

M.Fuad Köprülü Külliyatı-5

M.Fuad Köprülü Külliyatı-5 M. Fuad Köprülü Külliyatının beşincisi de okurla Alfa Yayınları tarafınfdan buluşturuldu. yaymlanan beşinci kitapta Köprülü’nün edebiyat araştırmaları yer alıyor. “Türk Edebiyatı Tarihinde Usul” adı taşıyan birinci bölümde yer alan konuları şöyle sıralayabiliriz:Felsefi manada usul ve ilimlerde usul, Tarihte usul, Edebiyat tarihinde usul, Tarih ve edebiyat tarihi arasında usul bakımından farklar, Edebi metinleri […]

Handan

Handan Ayşe Kulin’in Halide Edip Adıvar’ın ‘Handan’ adlı roman kahranmanına kitabına taşıdığı son yapıtı Everest Yayınları arasında okurlara  ulaştırıldı. Yazar günümüzden kesitler sunduğu romanda kadın sorunlarını öne çıkarıyor. iki handan Ayşe Kulin ‘Handan’ adlı romanında Halide Edip Adıvar’ın ‘Handan’ adlı romanındaki Handan adlı kahramanı da yer alıyor. Yani bu romanda okur iki Handan’la karşılaşıyor. Handanlardan […]

İstanbul’un Tramvayları Dan Dan!..

  İstanbul’un Tramvayları Dan Dan!.. ‘İstanbul’un Tramvayları Dan Dan!..’ Selim İleri’nin İstanbul’a ilşkin yazılarının yeraldığı bir yapıt. Kitapta, yazarın İstanbul’la ilgili edebiyattan bitki örtüsüne kadar uzanan konuları içerem yazıları yer alıyor. konular Selim İleri’nin ‘İstanbul’un Tramvayları Dan Dan!..’ adlı yapıtında yer alan yazı başlıklarından kimileri şöyle sıralanıyor:Yaşarken başlığı altında verilen bölümde yeralan yazılardan kimilerini şöyle […]

Halk Üzerinden Kazanç

Halk Üzerinden Kazanç Çevirisini Süreyyya Evren’in yaptığı, neoliberalizm ve küreselleşmeye ilişkin Chomsky’nin görüşlerinin yer aldığı ‘Halk Üzerinden Kazanç’ adlı  yapıt Everest Yayınları arasında okura sunuldu. ‘Halk Üzerinden Kazanç’ adlı yapıtta başlıca yedi bölüm yeralıyor. “Neoliberalizm ve küresel düzen” adı verilen birinci böümdeyeralan önemli konu başlıklarından kimilerini şöyle sıralayabiliriz:Washington uzlaşması, Neoliberalizmin yeniliği, Ülkeler nasıl kalkınır?  Neoliberal […]

Aşk Yüzünden

 Aşk Yüzünden ‘Aşk Yüzünden’  adlı kitap Evren Yiğit’in kısa öykülerinden oluşuyor. kısa öyküler Evren Yiğit’in ‘Aşk Yüzünden’ adlı yapıtında yer alan kısa öykülerin adlarını şöyle sıralayabiliriz:Gölge, Kulak Kaşıntısı,  NazarBoncuğu, İlan, Kafa Mikseri, Otopsi,  Gözlerimde İki Kırmızı Kaplan,  İçimden Gelen Sesler,  Sevgili 1001, Bir Garip Adam,Kırmızı Gül, Sepet Sepet Yumurta, Sakın Beni Unutma…  BU Fikir Çok […]

karanlığa direnen yıldız

  Karanlığa Direnen Yıldız Sevinç Çokum’un ‘Karanlığa Direnen Yıldız’ adlı yapıtı bir dönemiolarak okurun karşısına birkez daha çıktı. Ülkemizin  sancılı yıllarının roman diliyle okurla paylaşıyor, Sevinç Çokum. demokrat parti Sevinç Çokum ‘Karanlığa Direnen Yıldız’ adlı romanında DP dönemi ve sonrasında 1960 İhtilali’ne yol açan olayları, sonrası  kişileriyle veriyor,  başta Adnan Menderes olmak üzere. “Milli değerlere […]

OkulBil TV © 2016