OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

نگاهی کلی به کتابهای کودک مصطفی اصلانmustafa aslan’ın çocuk kitapları 2/11/2009

نگاهی کلی به کتابهای کودک مصطفی اصلان

 

 

 

 

mustafa aslan’ın çocuk kitapları

2/11/2009

نگاهی کلی به کتابهای کودک مصطفی اصلان

ح. حسین یالواچ

 

اگر چه برخی معتقدند که در روند رو به رشد ارزشهای انسانی، اهمیت کتاب باید مجددا تعریف شود، اما من به چنین چیزی اعتقاد ندارم. به ویژه باید کتابهای کودکان با جدیت بیشتری طراحی شود تا آنان بتوانند به سلامت وارد عرصه نوجوانی شوند. همان اندازه که رشد ارزشهای هنری آنها اهمیت دارد باید پیشرفتهایشان نیز متناسب با زمان باشد. برای تحقق این امر باید از سرزمین و تاریخ خود تغذیه شوند و از ارزشهای خود بهره ببرند.

مصطفی اصلان داستان پرداز کودک و نوجوان بیش از بیست کتاب برای کودکان نوشته است. وی در آثار خود معمولا به سه محور مهم توجه می کند. محور اصلی و در واقع مادر، آموزنده بودن محتوا است. زبان بکار گرفته شده برای بیان یکنواخت نیست، بلکه متشکل از چند عنصر بومی و ملی است که دربردارنده هویتهای جهانی و تحول گراست. این زبان با شرایط و مقتضیات زمان نیر سازگار است. دو محور دیگر در واقع مکمل محور اصلی هستند. محور دوم، ایجاد علاقه به علم در کودکان با استفاده از تکنولوزی پیشرفته است. برای تحقق این امر نیازی به راهکارهای پیچیده نیست، بلکه از طریق رایانه، فضا و اسباب بازیهای معاصر انجام می شود. محور سوم نیز، معرفی هویت خودی شامل شرایط تربیتی و محیطی و کسانیکه در رشد شخصیت ما تا به امروز نقش داشته اند.

از سوی دیگر کتابهای مصطفی اصلان را از جهت بیان می توان در ردیف کتابهای قوی قرار داد. این ترتیب بندی بر اساس تکنیک، طبیعت، تاریخ و اسطوره شناسی صورت می گیرد.اما این تفکیک با خطوط قطعی انجام نمی گیرد. زیرا هر سه محور مورد بحث می تواند در درون یک کار هنری قرار گیرد. این ترتیب بندی را به جهت نکات مهمی که در محتوای کتابها به چشم می خورد، ضروری دانستم. به عنوان مثال می توان کتابهایی مانند «ماویش و ربات شگفت زده»، «آدم فضایی ها دوچرخه قرمز را دزدیدند»، «بیبو یک سگ ربات» را از جمله آثاری دانست که به معرفی علم و تکنولوژی پرداخته اند. کتابهای «گل حنایی» و «گوجه فرنگی پادشاه» ایجاد علاقه به طبیعت در کودکان را باعث می شود. در موضوع تاریخ نیز می توان به کتاب های «یونس امره»، «ماجراهای فضایی ملا نصرالدین»(با استفاده از فناوری)، «به عقیده ی پیر سلطان»، «سوپر ماویش و سفید برفی»(به همراه استفاده از تکنولوژی)، «پینوکیو در استانبول»، «حسن کچل در اینترنت»(توأم با استفاده از فناوری) اشاره کرد.

هویت معملی و پدر بودن نویسنده نیز در توجه به علاقه ها، خواست ها و میل به یادگیری کودکان بسیار مهم است. با استفاده از ارزیابی ها و ملاحظات نویسنده به نظر می رسد که وی سعی دارد موضوعات مشخصی را براساس سن و قدرت فهم کودکان در قالب مفاهیم دینی به آنان ابلاغ کند. این روش به طور طبیعی باعث می شود که کودکان نوشته ها را با علاقه دنبال کنند. استفاده از جملات کوتاه و زبان صریح، به معنای روان بودن و قابل درک بودن کتاب ها است.

مصطفی اصلان، همانگونه که توانسته با استفاده از مشاهدات و تجربیات خود از محیط و جهان زمینه یک درک کلی از زندگی را برای کوکان فراهم سازد، با برداشتن گام های محکم موجب توسعه ی روند انسانیت نیز شده است. کودکان موضوعات مطابق امیال خود را بی درنگ فرا می گیرند. این فراگیری به معنای دریافت پیام و تبدیل آن به ارزش در طول زمان می باشد. با نگاهی به کتابهای اصلان، می توان دریافت که نویسنده آگاهانه در این مسیر گام بر می دارد.

نتیجه اینکه مصطفی اصلان سعی می کند در آثار خود بر محور اصلی آموزنده بودن محتوا، با توجه به امیال و خواسته های کودکان به جای استفاده از روشهای کلاسیک، ارزشهای مدرن را در قالب مفاهیم دینی توسعه و به کودکان ابلاغ نماید. آثار متعدد و موضوعات وسیعی که نویسنده در کتاب های خود به کار برده است، باعث علاقه ی کودکان به مطالعه آثار او شده و دارای تأثیرات ماندگار بر روی آنها شده است. لذا مشاهده می شود که مکنونات قلبی او به طور روز افزون عمق بیشتری پیدا می کند. شاید ویژه بودن هریک از کتاب های او نیز در همین رمز نهفته باشد. ویژه بودن آثارش را می توان از انس گرفتن سریع کودکان با موضوعات مطرح در آنها دریافت.

می توان گفت که مصطفی اصلان به دلیل خلق آثار متمایز در ادبیات کودک و نوجوان کشورمان یکی از بهترین هاست.

Updated: 03 Ekim 2011 — 13:40

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016